06-53444503

Home » Informatie » Over open standaarden

Over open standaarden

College en Forum Standaardisatie richten zich op (open) standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de overheden onderling en tussen overheden, bedrijven en burgers. Het gaat dus om standaarden waarmee gegevensuitwisseling over organisatiegrenzen heen kan plaatsvinden.

Standaarden zijn afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten. Eenkoppelvlak (interface) of uitwisselingsformaat (bestand) van een ICT-systeem moet volledig conform het betreffende specificatiedocument zijn geïmplementeerd. Alleen dan is vlekkeloze gegevensuitwisseling met andere systemen die de standaard ondersteunen mogelijk.

Lees hier meer: http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/

GBO-Overheid-leeg