06-53444503

Home » Informatie » Doorbraak woontechnologie afhankelijk van open standaarden

Doorbraak woontechnologie afhankelijk van open standaarden

De markt voor domotica of woontechnologie is volop in beweging. Veel leveranciers betreden de markt, veelal met oplossingen, die onderling niet compatibel zijn. Het apparaat van de ene leverancier werkt niet samen met het apparaat van een ander. Inbedding in de processen van zorgaanbieders is dan lastig. Hoewel domotica van oudsher in belangrijke mate wordt beïnvloed en gevoed vanuit de zorgverlening, komen de laatste jaren ook toepassingen in beeld vanuit andere velden. In toenemende mate wordt, als gevolg van de noodzaak tot energiebesparing, geïnvesteerd in gebouw- en energiemanagementsystemen. Dit biedt nieuwe kansen!