06-53444503

Home » Articles posted by Leo van Alphen

Author Archives: Leo van Alphen

Vitaal Thuis: Samenwerken aan langer thuis wonen

ActiZ en VitaValley hebben in het zogenaamde VitaValley Innovatienetwerk een gezamenlijke visie ontwikkeld op Vitaal Thuis: technologische oplossingen om veilig, verzorgd en langer comfortabel thuis te wonen.  Daarbij wordt met marktpartijen samengewerkt en vervolgstappen gezet om implementatie van oplossingen mogelijk te maken. Thuiszorgtechnologie kan op een goede manier bijdragen zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Een gezamenlijke […]

Read More...

Over open standaarden

College en Forum Standaardisatie richten zich op (open) standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de overheden onderling en tussen overheden, bedrijven en burgers. Het gaat dus om standaarden waarmee gegevensuitwisseling over organisatiegrenzen heen kan plaatsvinden. Standaarden zijn afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten. Eenkoppelvlak (interface) of uitwisselingsformaat (bestand) van een ICT-systeem moet volledig conform het betreffende specificatiedocument zijn geïmplementeerd. Alleen dan is vlekkeloze gegevensuitwisseling […]

Read More...

LG, Bosch, ABB en Cisco willen open standaard ontwikkelen voor ‘smart homes’

LG, Bosch, ABB en Cisco willen gezamenlijk een open standaard ontwikkelen voor ‘slimme’ consumentenapparatuur, waaronder witgoed. De bedrijven willen diverse bestaande standaarden onder deze paraplu laten vallen. De vier partijen ondertekenden deze week een intentieverklaring voor het vaststellen van een gemeenschappelijke standaard voor ‘slimme’ consumentenapparatuur, zo meldt Bosch. LG, Bosch, ABB en Cisco gaan daarvoor een consortium […]

Read More...

Doorbraak woontechnologie afhankelijk van open standaarden

De markt voor domotica of woontechnologie is volop in beweging. Veel leveranciers betreden de markt, veelal met oplossingen, die onderling niet compatibel zijn. Het apparaat van de ene leverancier werkt niet samen met het apparaat van een ander. Inbedding in de processen van zorgaanbieders is dan lastig. Hoewel domotica van oudsher in belangrijke mate wordt […]

Read More...

Businesscase verbreden

Door de businesscase voor inzet van woontechnologie als het ware te verdelen over meerdere toepassingen, wordt de slaagkans vergroot. Vooral diensten rond energie, energiebeheer en veiligheid, kunnen een belangrijke rol spelen. Door gebruik te maken van open standaarden (dus open operabiliteit) kunnen deze systemen ook samenwerken met zorgtoepassingen.

Read More...

Open standaarden

Wat verstaan we onder een ‘open standaard’? Een open standaard voldoet aan de volgende eisen: De standaard is goedgekeurd en wordt gehandhaafd door een not-for-profit organisatie. De lopende ontwikkeling vindt plaats op basis van open besluitvorming, die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen. De standaard is gepubliceerd en over het specificatiedocument kan vrijelijk worden beschikt […]

Read More...