Call us on  06-53444503

Slide Image 1

Expertel

 • Wij willen

  Stichting ExperTel wil een platform zijn waar opdrachtgevers (vragers), adviseurs, systeemintegrators en leveranciers elkaar ontmoeten en ervaringen delen, specificaties uitwerken en continue werken aan verbetering van de open operabiliteit. Het is een utopie te verwachten, dat er op moment 'U' een definitie en standaard bestaat voor open operabiliteit, waaraan niet meer gewerkt hoeft te worden. Door nieuwe vragen en toepassingen moeten concepten worden aangepast. Belangrijk voor ExperTel is dan ook dat deze continue noodzaak tot vernieuwing wordt gefaciliteerd.

 • Wij doen

  Projectmatig werkt ExperTel aan het platform en de toolkit. Zij doet dit in een werkgroep waaraan iedereen kan deelnemen, die de uitgangspunten van de Stichting onderschrijft. Deelnemers moeten knelpunten en andere ervaringen willen halen en brengen. Er is gestart met opdrachtgevers c.q. gebouweigenaren, omdat van hen de eerste druk moet komen richting aanbieders dat 'this is the way to go'.

 • Wij zijn

  Albert Koedam
  &
  Jerry Fortuin

 • Onze partners

  Vestia
  Stadlander
  VAC Thuistechnologie
  Woonzorg Nederland
  Espria
  Futura
  Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
  Stichting Kien

Over open

Contact

Geïnteresseerd? Neem contact op met Stichting ExperTel, secretariaat Albert Koedam

Gildemark 79, 1351HG, Almere

06-53444503

info@expertel.org

http://expertel.org